top of page

Lista și secvențierea proiectelor

Înțelegeți înainte de a acționa și structurați planurile de progres
1. Diagnosticați
2. Booster

Restituire

Analiza  pe "teren"

3. Structura

Ca parte a unui program de schimbare și / sau îmbunătățiri vizate, este necesar să facem mai întâi un inventar al situației actuale. Pentru aceasta, Lean Performance Group a dezvoltat o abordare structurată a diagnosticării. Este vorba de analize pe "teren" pragmatice efectuate asupra tuturor proceselor relevante

Program: 

• Validarea perimetrului diagnosticului
• Analiza celor existente
• Identificarea și cuantificarea potențialului operațional și / sau financiar
• Definirea abordării și elaborarea unui plan de implementare

Rezultate:

• Un FinSum (Lista câștigurilor operaționale și financiare) validate de Comitetul de gestionare
• O foaie de parcurs implementată în comun (structura de implementare)
• O listă de proiecte (metodologie care urmează să fie implementată / suport / training / etc)

4. Tren / Însoțire
5. Anticipați

© Lean Performance Group. Toate drepturile rezervate

bottom of page